Onze aanpak

Laten we dit korte verhaal over pensioencommunicatie beginnen met een ongemakkelijke waarheid: het leven is vol fijne en verleidelijke dingen, maar pensioencommunicatie behoort daar niet toe. Je verdiepen in je pensioen, dat vindt een normaal mens ongeveer net zo leuk als een bezoek aan de tandarts.

Zo, dat is eruit... Het is goed om ons speelveld even in kaart te brengen. Het geeft aan voor welke taak we staan. We weten nu dat we bij pensioencommunicatie veel uit de kast moeten trekken om iets te bereiken. We weten ook dat we realistisch zullen moeten zijn in onze ambities. Dat zijn dan ook de twee poten van onze visie op pensioencommunicatie.

Vergeet wat u wilt zeggen...

Een pensioenfonds dat zijn deelnemers en gepensioneerden wil bereiken, zal veel uit de kast moeten halen. Dat betekent niet dat we u aansporen uw budget tot het uiterste op te rekken. We vragen u wel om mee te gaan in een creatieve aanpak.

In de eerste plaats vragen we u iets bijna tegennatuurlijks: even te vergeten wat u als pensioenfonds wilt vertellen. In plaats daarvan vragen we u zich in te leven in uw deelnemers en gepensioneerden: wat willen zij weten over hun pensioenfonds en hun pensioen? Dat is het vertrekpunt van uw communicatiestrategie. Het lijkt overigens een voor de hand liggend principe dat u al talloze malen heeft gehoord. Maar wie goed kijkt naar pensioencommunicatie (en communicatie in het algemeen egenlijk) zie dat het toepassen van dat principe het verschil maakt tussen gelukt en verspilde moeite. Blader de bladen van pensioenfondsen eens door en vraag je af: wie van de deelnemers zal nu echt geïnteresseerd zijn in al die grijze mannen met stropdassen die erin langstrekken? Wie zal die verhalen over ingewikkelde financiële kwesties nu echt lezen? Tja, maar wat dan? Wat moeten we dan vertellen? Ons antwoord: vraag het uw deelnemers. Uw gepensioneerden. Leer ze kennen. Betrek ze bij uw communicatiestrategie. Goede communicatie is nu eenmaal geen eenrichtingsverkeer. U moet de boer op (en wij gaan graag met u mee)!

Onze belofte: pensioencommunicatie die wél werkt

Wij hebben niets tegen plannen, laat dat gezegd zijn. Sterker, net als alle andere communicatieureaus werken wij heel graag vanuit een goed gefundeerd communicatieplan. Maar je kunt plannen maken tot je een ons weegt, uiteindelijk komt het toch aan op de kwaliteit van de uitvoering. Op creativiteit. Daarop ligt bij ons dan ook de nadruk. Onze belofte aan u is deze: wij zorgen ervoor dat u uw deelnemers wel bereikt. Dat uw communicatieuitingen wel gelezen en begrepen worden. Dat doen we door uw boodschappen te herformuleren naar vragen die bij uw doelgroep leven. Door invalshoeken te kiezen die aansluiten bij de interesse van de lezer. Door echt contact met ze te leggen.
A-vier staat voor pensioencommunicatie op z'n makkelijkst. Makkelijk te begrijpen voor de deelnemer, en makkelijk voor u. U hoeft ons vanzelfsprekend weinig uit te leggen over pensioen. En uw boodschap, hoe complex ook, vertalen naar een boodschap die aankomt bij uw doelgroepen - dat is ons vak. Dat kunt u dus met een gerust hart aan ons overlaten.

Realistisch in ambities

Dan de tweede poot in onze visie: wees realistisch in uw ambities. Het is heel mooi om hooggestemde doelen te hebben (jongeren die het naadje van de kous willen weten over hun pensioensituatie, een website die net zo leuk is als Hyves, een blad waar mensen de Voetbal International of Yes voor in de schappen laten liggen). Maar dat zijn, om met Cruijff te spreken, illusies wie nooit gebeuren. Overdreven voorbeelden? Ja zeker, maar in afgeleide, verzachte vorm komen we zulke druistige ambities veel tegen bij pensioenfondsen, zeker op het moment dat ze met iets nieuws beginnen. Wij pleiten voor realisme. Maak (en wil) geen dingen waarvan deelnemers en gepensioneerden zeggen: moet dat nou met ons geld? Realisme is: formuleer nuttige en haalbare doelen. En ook: kies de middelen die je het snelst en met de minste kosten naar het gewenste resultaat brengen. Daar staan wij voor.