Klanten

Onze klanten zijn pensioenfondsen die communicatie met hun deelnemers serieus nemen en die begrijpen dat je het daarom creatief moet aanpakken. Ze zien communicatie als een kernactiviteit van het pensioenfonds, niet als een verplicht nummer. Een pensioenfonds is een dienstverlener en zonder goede communicatie verliest iedere dienstverlener vroeg of laat zijn legitimiteit, ook al is er sprake van verplichte winkelnering..

Onze klanten geloven erin dat je, mits je het goed aanpakt, deelnemers en gepensioneerden wél kunt bereiken. Ze zijn bereid daarvoor met ons nieuwe paden te bewandelen. De inhoudsdeskundigen van het fonds ondersteunen ons, denken mee over onderwerpen en controleren waar nodig het eindproduct, wij maken de creatieve vertaalslag naar iets wat de doelgroep aanspreekt.

A-vier werkte en werkt sinds 1991 onder meer voor de volgende ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen:

 • SBZ (Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars)
 • PMA (Pensioenfonds Medewerkers Apotheken)
 • Spoorwegpensioenfonds
 • Pensioenfonds Openbaar Vervoer
 • ARCADIS Pensioenfonds
 • Pensioenfonds Stork
 • Pensioenfonds Heineken
 • Pensioenfonds ING
 • Pensioenfonds Predikanten
 • Pensioenfonds VolkerWessels
 • PNO Media (Pensioenfonds Nederlandse Omroepen)
 • IBM Pensioenfonds
 • Pensioenfonds Hewlett Packard
 • Pensioenfonds Technische Unie
 • Pensioenfonds OPG
 • SPF Beheer